Ilustrační foto

8.9.2020

Informace k úspornému tarifu – příspěvek na teplo

Pro získání příspěvku na teplo bude muset zákazník předat nejpozději do 30. listopadu 2022 informaci o počtu bytů využívaných k bydlení svému dodavateli tepelné energie.

Rozhodným dnem pro vznik nároku na tento příspěvek je 30. 9. 2022. Prosíme tedy, abyste nám zatím nic neposílali. Informaci o počtech bytů si v rámci svého SVJ/BD pouze připravte, ale o správném postupu a všech náležitostech včetně rozsahu, jak nám tuto informaci sdělit, vás budeme včas informovat.

Více informací o úsporném tarifu můžete získat na stránkách ministerstva ZDE.

PF 2021

 PT Distribiční PF 2021

18.12.2020

Společnost PT Distribuční, s.r.o. přeje všem svým zaměstnancům, obchodním partnerům a přátelům příjemné a pohodové prožití letošních Vánoc a do roku 2021 pevné zdraví, osobní pohodu a trochu toho tolik potřebného štěstí 😊

Nový název společnosti, nové logo:

20.11.2019

V souvislosti se změnou majetkových podílů ve struktuře naší společnosti jsme se přejmenovali z Deváté energetické, s.r.o. na PT Distribuční, s.r.o. U té příležitosti bylo zpracováno nové logo a celý jednotný styl vizuální komunikace naší společnosti.